حمل و نقل دريايي
بنادر و كشتيراني

                       

                           ادامه انواع کشتیرانی (بخش پایانی)

 

                                           کشتیرانی لاینر:

 

مالکان کالاهای با کمیت کم اما با ارزش بالا، از این نوع خدمات کشتیرانی استفاده می کنند. برآورد می شود که بیش از نیمی از کل کرایه حمل دریایی جهان، از طریق کشتیرانی لاینر - خطوط منظم – بدست می آید.

 

ویژگی های عملیاتی:

 

کشتیرانی لاینر نوعی از حمل و نقل دریایی مشابه خطوط هوایی در حمل و نقل هوایی غیر نظامی، خدمات قطارها در حمل و نقل ریلی و خدمات اتوبوس ها در حمل و نقل شهری است. شرکتهای کشتیرانی لاینر، خدمات حمل و نقل را با برنامه حرکت ثابت و منظم، بنادر ثابت و مشخص، کشتی های نام برده شده و در بیشتر موارد با قیمت تعیین شده و ثابت ارائه می دهند. سیستم عملیاتی یک شرکت لاینر هم مدیریت کشتی را در بر می گیرد و هم مدیریت بار را. معیارهای عملیاتی برای خدمات خطوط منظم عبارتند از:

 

ظرفیت؛ یعنی فضای حمل و کانتینر های موجود برای مشتریان.

تناوب خدمات؛ یعنی تعداد دفعات ارائه خدمات در هر هفته یا هر ماه در یک بندر مشخص یا به عبارت دیگر تعداد دفعاتی که کشتی های یک خط لاینر در طول یک هفته یا یک ماه به یک بندر مراجعه می کنند.

طول زمان حمل و نقل؛ یعنی مدت زمانی که حرکت از یک بندر به بندر دیگر طول می کشد یا مدت زمانی که یک سرویس DOOR TO DOOR انجام می شود.

به موقع بودن؛ یعنی قابل اطمینان و اعتماد بودن ارائه سرویس ها در زمان تعیین شده. مثلا اگر یک شرکت لاینر از قبل تعیین می کند که هر روز یک کشتی راس ساعت 8 در بندر عباس پهلو می گیرد، این امر به درستی انجام شود.

 

بعضی از خطوط لاینر فعالیت های مربوط به ترمینال های بندری را نیز به عهده می گیرند. هم چنین خدمات حمل و نقل زمینی هم ممکن است توسط شرکت های لاینر فراهم شود. مدیریت کانتینر نیز جنبه دیگری از فعالیت های کشتیرانی لاینر است و این خطوط با مشکلاتی مانند عدم توازن تجارت دریایی، نگهداری کانتینرها، تعویض کانتینرها و ... مواجه هستند.

 

ویژگی های سازمانی:

 

در مقایسه با شرکت های کشتیرانی ترمپ - خطوط نامنظم- ، شرکت های لاینر عموما بزرگ و پیچیده هستند. برای فراهم کردن خدمات منظم، نیاز به چند کشتی با ویژگی های مشابه می باشد. در داخل سازمان گروهی باید طوری بار را کنترل کند که از عرضه مستمر بار برای کشتی ها مطمئن باشد.از آنجایی که بار در کشتیرانی لاینر به صورت بسته های کوچک می باشد، مدیریت خطوط لاینر با تعداد زیادی از مشتریان حتی در یک سفر دریایی مواجه هستند. یک شبکه نمایندگی در تمام بنادری که کشتی های خط لاینر به آنها مراجعه می کنند باید ایجاد شود و خدمات مربوط به کشتی و کالا را فراهم کنند. مدیریت اطلاعات و هماهنگی در کشتیرانی لاینر مهمتر از کشتیرانی ترمپ است. به علت اینکه امروزه کشتیرانی لاینر بیشتر کانتینری می باشد، خدمات لجستیکی و پشتیبانی برای مشتریان، با توجه به مدیریت کانتینر ها، مورد نیاز است. سازمان کشتیرانی لاینر به صورت سیستمی و شبکه ای می باشد.

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه 15 خرداد1385 توسط امیر علیان

                                ادامه انواع کشتیرانی :

         قسمت سوم:

کشتیرانی ترمپ در موارد زیر با کشتیرانی لاینر متفاوت است: (ویژگی های کشتیرانی ترمپ) :

 

ویژگی های عملیاتی:

 

حرکت کشتی ها بر اساس موقعیت بار صورت می گیرد و در مورد زمان و مکان به طور نامنظم است. زمان در مفهوم فوق به این معنی است که اجاره کننده ممکن است از کشتی در یک دوره زمانی استفاده کند. زمان اجاره می تواند از یک ماه تا شش ماه یا یک سال و حتی بیشتر باشد. مدت زمان دقیق اجاره در قرارداد بین مالک کشتی و اجاره کننده قید می شود و این مدت صرفا بر اساس نیاز اجاره کننده تعیین می شود.

 

مکان در مفهوم فوق، بیشتر به معنی بنادر بارگیری و تخلیه می باشد. بیشتر کشتی های ترمپ برای بهره برداری جهانی منظور شده اند و معمولا نیازی به تکرار سفر دریایی در یک مسیر معین نیست. هر سفر دریایی به طور مجزا از دیگر سفرهای دریایی انجام می شود. گاهی اوقات مالکان یا فرستندگان بار ممکن است نیاز به سفرهای دریایی مکرر بین بنادر معین و برای حمل یک نوع محصول داشته باشند که این نوع سفرهای پی در پی به منظر راحتی یک مالک کالای مشخص (اجاره کننده) برنامه ریزی می شوند و نباید به عنوان خدمات منظمی که توسط مالک کشتی ارائه شده است تلقی شود.

 

ویژگی های سازمانی:

 

بسیاری از شرکت های کشتیرانی ترمپ کوچک هستند و کشتی های کمی دارند. حتی ممکن است یک شرکت ترمپ، فقط یک کشتی داشته باشد. برای مثال می توان به یک شرکت متعلق به دو برادر یونانی اشاره کرد که ناوگانی متشکل از پنج کشتی دارند. سه تانکر فراورده بر و دو فله بر کوچک. این شرکت که دفتری با دو اتاق در انتهای غربی لندن دارد توسط یک مدیر اجاره کشتی ها با یک خط تلفن و یک منشی نیمه وقت اداره می شود. دفتر اصلی آن در آتن است که سه کارمند، مدیریت و حسابداری شرکت را انجام می دهند و هر مشکلی را که برای شرکت به وجود آید حل میکنند.

 

ویژگی های قراردادی:

 

قرارداد حمل و نقل رسمی که بین مالک کشتی و اجاره کننده بسته می شود، چارترپارتی نامیده می شود. مالک کشتی باید برای هر بار اجاره کشتی خود، یک چاترپارتی جداگانه امضا کند و مفاد چاترپارتی از یک سفر دریایی به سفر دیگر و از یک کشتی به کشتی دیگر، متفاوت است. توافق نهایی، به قدرت چانه زنی و مذاکره مالک کشتی و اجاره کننده و هم چنین به شرایط کلی بازار بستگی دارد.

 

ویژگی های بازرگانی:

 

بازار کشتیرانی ترمپ، یک بازار آزاد و رقابتی، با تعداد زیادی از اجاره کنندگان و مالکان کشتی است. نرخ کرایه حمل بر اساس بر اساس عرضه و تقاضای بازار در تغییر است. همان طور که تقاضا در این بازار نامنظم و همیشه در حال تغییر است، نرخ کرایه ها نیز در این بازار، همیشه در نوسان است. این باعث می شود که کشتیرانی ترمپ، یک فعالیت با ریسک بالا در نظر گرفته شود.

 

      انواع اجاره در کشتیرانی ترمپ:

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه 20 اردیبهشت1385 توسط امیر علیان

 

                                   .... ادامه انواع کشتیرانی

 

  • گروه اول :

 

این گروه شامل مالکان و فرستند گان بزرگ صنعتی در صنعت نفت، آهن و فلز، صنایع شیمیایی، کاغذ و محصولات جنگلی، صنعت خودرو، صنایع غذایی و ... می باشند. بار آنها به اندازه ظرفیت کامل کشتی است و نیاز به حمل و نقل به صورت منظم و مستمر وجود دارد. بنابراین این گروه یا خود مالک کشتی هستند و از ناوگان خود برای حمل و نقل استفاده می کنند و یا از طریق اجاره بلند مدت، اداره کشتی را به عهده می گیرند. این شیوه کشتیرانی، کشتیرانی صنعتی نامیده می شود.

 

برآورد شده است که حدود نیمی از ناوگان نفتکش یا متعلق به شرکتهای نفت است و یا توسط آنها اجاره بلند مدت شده است. و در بازار فله خشک، حدود 30% ظرفیت کشتی های موجود، متعلق به شرکتهای بزرگ صنعتی است. با فرض اینکه این ناوگان شخصی بهره وری یکسانی با بقیه ناوگان دارند، نتیجه می گیریم که حدود 1600 تا 2000 میلیون تن بار توسط خود صنایع حمل می شود و این بدین معناست که این مقدار بار، خارج از بازار آزاد کشتیرانی است.

 

  • گروه دوم :

 

مالکان و فرستند گان کالای فله ای هستند که محموله زیادی دارند اما نیاز آنها به حمل و نقل به صورت نامنظم است و یا حتی به صورت منظم و مستمر است اما مالکیت ناوگان شخصی را توجیه نمی کند. مالکان کالا در این بازار اساسا گروههای تجاری و صنعتی کوچک و متوسط و مالکان کالای فصلی مانند غلات، کود، زغال سنگ، الوار و یا دیگر کالاهای فله خشک یا مایع مانند نفت، سنگ معدن و ... هستند. این نوع کالاها از طریق کشتیرانی ترمپ حمل و نقل می شوند.

 

اندازه این بازار بزرگ است. تمام بازار فله مایع یا خشک غیر از آنچه توسط کشتیرانی صنعتی حمل می شود، در بازار کشتیرانی ترمپ قرار دارد. علاوه بر آن، قسمتی از کالای متفرقه(عمومی) نیز با کشتیرانی ترمپ جابجا می شود. در حقیقت بیان اینکه دقیقا چند تن بار متعلق به این بازار(کشتیرانی ترمپ) است غیر ممکن است. اما به هرحال می توانیم برآورد کنیم که این میزان بار تقریبا 45% کل کالای مورد حمل و نقل جهان را تشکیل می دهد.

 

  • گروه سوم :

 

این گروه، مالکان کالاها و بسته هایی هستند که بار آنها خیلی کوچکتر از فضای انبارهای کشتی است؛ خواه نیاز آنها به حمل و نقل منظم باشد یا نامنظم. این نوع کالاها در حمل و نقل دریایی، کالای متفرقه یا عمومی و یا جنرال کارگو نامیده می شوند. فرستند گان این کالاها باید از خدمات کشتیرانی لاینر - خطوط منظم – استفاده کنند. کالاهای متفرقه ای که با خدمات لاینر حمل و نقل می شوند، 15- 10% کل تجارت دریایی جهان و تقریبا 1000-800 میلیون تن بار را در هر یک از سالهای اخیر تشکیل می دهند. بیشتر کشتی هایی که در کشتیرانی لاینر استفاده می شوند، کشتی های جنرال کارگو (حمل کننده کالای متفرقه)، کشتی های رورو (Roll On-Roll Off ) و کشتی های کانتینربر هستند.

 

                                                                        

 

در صنعت حمل و نقل دریایی، بازار کشتیرانی یک بازار رقابتی است. زیرا تعداد زیادی از مالکان کشتی و فرستند گان بار می توانند آزادانه وارد این بازار شوند یا از آن خارج شوند. بازار کشتیرانی ترمپ –خطوط نامنظم – و لاینر – خطوط منظم – از این نوع بازارها هستند، اگرچه سطح یا درجه آزادی در مفهوم واقعی آن، بین این دو بازار متفاوت است. اما برعکس این دو بازار کشتیرانی، کشتیرانی صنعتی چنین بازار بازی را تشکیل نمی دهد. زیرا در این نوع کشتیرانی، فرستند گان یا مالکان بار، همان مالکان کشتی هستند. بحث ما در اینجا بر کشتیرانی لاینر و ترمپ متمرکز خواهد بود.

 

تجزیه و تحلیل بالا بر اساس تقاضای حمل و نقل دریایی می باشد. یعنی ویژگی های تقاضای حمل و نقل دریایی نیازمند خدمات گاه به گاه (موقتی) کشتیرانی ترمپ برای بارهای بزرگ و حجیم، و خدمات منظم و مستمر کشتیرانی لاینر برای بسته ها و بارهای کوچک می باشد. حالا نگاهی نزدیکتر به کشتیرانی ترمپ و لاینر از جنبه عرضه حمل و نقل دریایی خواهیم داشت.

 

کشتیرانی ترمپ و لاینر

 کشتیرانی ترمپ:ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه 6 فروردین1385 توسط امیر علیان
در متن زیر، سعی بر آن است تا انواع شرکتها یا خطوط کشتیرانی و ویژگی های آنها در مقایسه با هم، به زبان ساده و در چند قسمت بیان شود.  

                   انواع کشتیرانی

   ویژگیهای تجارت دریایی در ارتباط با عرضه حمل و نقل دریایی به عواملی به ویژه دو عامل زیر بستگی دارد:  

         1) اندازه و حجم بار یا محموله  

        2) مستمر و منظم بودن تقاضا

   اندازه و حجم بار یا محموله: حمل و نقل دریایی میتواند به حمل و نقل محمولات برابر با ظرفیت کامل کشتی و حمل و نقل محمولات کمتر از ظرفیت کامل کشتی تقسیم شود. وقتی که محموله یا بار به اندازه کافی بزرگ یا زیاد باشد که تمام فضای حمل کشتی را پر کند، مالک کالا یا دریافت کننده آن – یا به طور دقیق تر، استفاده کننده از کشتی – برای حمل کالا، از یک کشتی به طور کامل برای حمل کالا استفاده می کند. چنین استفاده ای از کشتی، کشتیرانی ترمپ (Tramp Shipping) – کشتیرانی خطوط نامنظم –  نامیده می شود. از ویژگی های کشتیرانی ترمپ، اجاره کشتی می باشد که به معنی بستن قرارداد حمل با مالک کشتی است.   وقتی که محموله یا بار به اندازه کافی بزرگ یا زیاد نباشد تا همه فضای حمل کشتی را پر کند، مالک کالا ممکن است یا هزینه اجاره کل فضای حمل کشتی را بپردازد ( هزینه فضای خالی یا اضافی را نیز بپردازد) یا اینکه ممکن است فقط از قسمتی از فضای حمل کشتی استفاده کند و تنها هزینه آن را بپردازد. در مورد دوم او مجبور است ظرفیت حمل کشتی را با دیگر صاحبان کالا تقسیم کند و با آنها سهیم شود. این نوع کالا که تنها قسمتی از ظرفیت کشتی را پر می کند نه همه آن را، کالای متفرقه (General Cargo) نامیده می شود. در حمل و نقل کالای متفرقه، مالک کالا ممکن است با مشکل نبود دیگر مالکان کالا برای سهیم شدن با آنها در فضای حمل کشتی، مواجه شود. مخصوصا وقتی که محموله بسیار کوچک باشد.   فردی باید باشد که همه مالکان کالاهای کوچک و کم حجم را جمع کند و خدمات کشتیرانی مناسبی را برای آنها فراهم کند. چنین خدماتی که به طور منظم توسط شرکتهای کشتیرانی ارائه می شود، کشتیرانی لاینر (Liner Shipping) – کشتیرانی خطوط منظم – نامیده می شود.   مستمر و منظم بودن تقاضا: اندازه محموله یا کالا، تنها عامل درانتخاب مناسب ترین نوع شرکتهای کشتیرانی، برای حمل کالا نیست. همانند تقاضای حمل ونقل، مستمر و منظم بودن حمل کالا نیز اهمیت ویژه ای دارد. اگردر مورد یک مالک کالا، نه تنها هر یک ازمحموله های او برابر با ظرفیت کامل کشتی باشد، بلکه هم چنین نیازمند حمل مستمر و منظم کالا یا محموله در طول یک دوره زمانی ثابت باشد، در این صورت مالک کالا از کشتی برای یک سفر دریایی استفاده نمی کند، بلکه برای چندین سفر دریایی از کشتی استفاده می کند. یا اینکه ممکن است از کشتی در یک دوره زمانی معین استفاده کند. در نتیجه ممکن است اداره کشتی و حمل و نقل را خودش به عهده بگیرد و سازماندهی کند، به جای اینکه به بازار کشتیرانی برای اجاره کشتی مراجعه کند. و از این طریق حمل و نقل دریایی به قسمتی از فرایند تولید تبدیل می شود. این نوع استفاده از کشتی، کشتیرانی صنعتی (Industrial Shipping) نامیده می شود  که عمدتا و به طور گسترده توسط گروه های بزرگ صنعتی استفاده می شود.    کشتیرانی صنعتی به هیچ یک از کشتیرانی لاینر و ترمپ متعلق نمی باشد. اگرچه آن نوع مهمی از شرکت های کشتیرانی است، اما شامل بحث ما نمی شود. زیرا این نوع عرضه حمل و نقل در بازار آزاد، یک فرایند صنعتی داخلی در نظر گرفته می شود نه یک فعالیت بازرگانی خارجی.   برای جمع بندی می توان گفت که هر مالک کالایی برای استفاده از نوع مناسبی از حمل و نقل دریای، با سه حالت روبرو است.   1.       اگر مرسوله فضای حمل کشتی را کاملا پر کند و ارسال آن به طور منظم و مستمر صورت گیرد، فرستنده بار از کشتی های ترمپ برای مدتی طولانی استفاده می کند یا اینکه خودش حمل و نقل دریایی را سازماندهی می کند.   2.       اگر مرسوله فضای حمل کشتی را کاملا پر کند اما حمل و نقل به طور منظم و متناوب انجام نشود، فرستنده بار باید از کشتیرانی ترمپ برای یک سفر دریایی یا چندین سفر دریایی متوالی و یا دوره زمانی کوتاه مدت، استفاده کند.   3.       اگر مرسوله کمتر از ظرفیت کامل کشتی باشد، کشتیرانی لاینر باید مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه گاهی در کشتیرانی ترمپ نیز ممکن است یک کشتی، باری را حمل کند که متعلق به بیشتر از یک فرستنده بار است.  

در نتیجه سه گروه فرستندگان بار وجود دارند که مشخص کننده سه نوع شرکت کشتیرانی هستند:

 

                                 ادامه دارد...

 

 

ارسال در تاريخ دوشنبه 8 اسفند1384 توسط امیر علیان
.: Weblog Themes By Blog Skin :.